6698 Sayılı Kanunun Kapsamı ve Amacı Nedir?

Çizgi Bilişim (“Çizgi Bilişim” olarak anılacaktır), “Turgut Özal Mah. 2164. Cd. 2167. Sk No: 3A Ankara/Yenimahalle “ olarak, siz değerli müşterilerimizin (“müşteri” olarak anılacaktır) paylaştığı kişisel verilerin korunması ve güvenliği konusuna önem veriyoruz. Özel hayatın gizliliği ve temel hak ve hürriyetlere saygı ilkesi çerçevesinde elde edilen kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında şirketimiz bünyesinde işlenmektedir.

İşleme: KVKK’nın 3. maddesi uyarınca kişisel verilerin depolanması, kaydedilmesi, saklanması, aktarılması, açıklanması elde edilebilir bir hale getirilmesi olarak tanımlanmıştır.

Bu aydınlatma metni Çizgi Bilişim olarak anılan cizgibilisim.com sitesini ziyaret eden bireysel müşterileri, kurumsal müşterileri ve 3. ziyaretçileri aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir? Yasal Dayanağı Nedir?

Web sitemiz üzerinden tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ziyaretiniz ve alışverişleriniz, web sitesi üyeliğiniz, destek talepleriniz, e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, kapsamında doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Amacımız veri sorumlusu kimliği, kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaç ve usulleri, verilerin toplanmasının hukuksal nedenleri, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve veri sahiplerinin hakları konusunda en açık biçimde sizleri bilgilendirmektir.

Kişilerin, özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan verilerinin hukuken korunması için, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir. Yürütülen tüm iş süreçlerinde işlenen tüm veriler bu kapsamda değerlendirilerek kişisel veri olarak kabul edilmekte ve yasa gereği koruma altına alınmaktadır.

Kişisel Verileri Kimlerle ve Neden Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile paylaşımı kesinlikle yapılmamaktadır. Sitemiz (“cizgibilisim.com”) üzerinde bulunan kişisel bilgileriniz, destek talepleriniz ve alışveriş detaylarınız yalnızca, idari, hukiki ve sadece yasal zorunluluk hali oluşturan resmi kurum/kuruluşlara aktarımı yapılmaktadır. Tarafınıza ait bilgi ve belge talebi oluşmaması durumunda verileriniz kimseyle paylaşılmamakla birlikte sistemlerimizde şifreli şekilde saklanmaktadır.

Kvkk Kapsamında Veri Sahibinin Sahip Olduğu Haklar Nelerdir?

Çizgi Bilişim, mevzuatın izin verdiği ölçüde ve durumlarda yukarıda belirtilen maddeler uyarınca veri paylaşımı yapmaktadır. KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklardan faydalanabilirsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin aktarıp aktarılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verileriniz aktarıldıysa hangi kuruma veya kuruluşa aktarıldığını öğrenme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amaca uygun olup olmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerin yanlış veya hatalı işlenmesi durumunda güncellenmesini istemesi,

Bu kapsamda talep istenilmesi yalnızca info@cizgibilisim.com adresine gönderilen mail yoluyla işleme alınmaktadır. İletilen talepler en geç otuz iş günü içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Üst kısımda belirtilen haklarınızı kullanmak ve talep etmek için info@cizgibilisim.com adresine kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi göndermeniz gerekmektedir.